Sletten 18
Postbox 59
8543 Hornslet

Tlf. 86 975000
Fax 86 975040
mail@LBstans.dk

Historie

I 1980 startede Leif Hansen og Bent Andersen, der begge i forvejen arbejdede i stanseforms-branchen, egen virksomhed. Det er efter de to stifteres fornavne, at virksomheden har fået navnet LB Stanseforme.

Medarbejderstaben voksede støt, og i 1990 flyttede virksomheden til Hornslet, hvor der var blevet opført en ny fabrik på 530 kvm. til tegnestue, produktion og administration.

Leif Hansen blev i 1996 eneejer af LB Stanseforme, da Bent Andersen valgte at gå på efterløn. LB Stanseforme  overtager år 2000 Vonsild & Nissen Stanseforme ApS. 

Den løbende udvikling inden for branchen ses også hos LB Stanseforme ApS. Allerede for flere år siden gik man over til at benyttte CAD/CAM-system på tegnestuen, og i 1998 foretog virksomheden sin hidtil største enkeltinvestering med købet af en CNC-styret laserskærer.
Senere er der investeret i automatmaskiner til knivbearbejdning, hvilket muliggør endnu større præcision af stanseformene.

Sommeren 2010 valgte Leif Hansen at gå på efterløn. En mangeårig betroet medarbejder Søren Christensen og hans kammerat, Keld Christensen har overtaget virksomheden.